dr. hab. Anna Siewierska – Chmaj

Anna Siewierska-Chmaj Profesor w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Politolożka zajmująca się m.in. psychologią polityki, polityką  migracyjną i integracyjną, językiem polityki, mitologią polityczną oraz wpływem nowych mediów na politykę, szczególnie radykalizacją i polaryzacją społeczną oraz populizmem. Badaczka w międzynarodowym projekcie „DigiPatch. Moving from Networked to Patchworked Society” (NCN, CHANSE ERA-NET Co-fund programme, European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under Grant Agreement no 101004509). https://digipatch.eu/  W latach 2018 - 2021 Rektorka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Za książkę Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, nominowana do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera (2017).