dr Martyna Bildziukiewicz

Head of East Stratcom Task Force, Unia Europejska Martyna Bildziukiewicz jest doktorem nauk politycznych, ekspertką ds. komunikacji strategicznej i dezinformacji. Od 2018 r. w zespole East Stratcom Task Force, od maja 2021 r. kieruje jego pracami. ESTF prowadzi projekt EUvsDisinfo, pokazujący i odpowiadający na dezinformację Kremla. Zespół zajmuje się także komunikacją na Wschodzie i wsparciem niezależnych mediów. W poprzednich życiach zawodowych Martyna Bildziukiewicz była dyplomatką, dziennikarką, rzeczniczką, analityczką.