dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska / Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; ekspertka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz członkini Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Ekspertka, doradczyni i trenerka w obszarze konstruowania strategii komunikowania się oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi; medioznawczyni. Autorka książek i licznych artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Obszary badań naukowych: media, nowe media, public relations, zarządzanie kryzysowe, etyka komunikowania się, komunikacja polityczna. Jurorka prestiżowego konkursu branży PR organizowanego przez Związek Firm Public Relations - Złote Spinacze. Laureatka nagród branżowych PRoton oraz Lew PR.
Professional Skills

Completely evisculate stand alone expertise through revolutionary strategic are theme areas fashion impactful paradigms for process centric relationships with whiteboard seamless intellectual capital with methods.

Product Design

Growth Analysis

Brand Management

Educational Experience

Completely evisculate stand alone expertise through revolutionary strategic are theme areas fashion impactful paradigms for process centric relationships with whiteboard seamless intellectual capital with methods.

Business Expert

2016 - Present (Finbiz)

1st

Finance Manager

2014 - Present (Finbiz)

2nd

Junior Technician

2016 - Present (Finbiz)

3rd

Junior Architect

2016 - Present (Finbiz)

4th