Dominik Łazarz

Dominik Łazarz, ekonomista, ekspert ds. Unii Europejskiej, doktorant WSIiZ w zakresie "Nauk o mediach" (otwarty przewód doktorski). Obecnie m.in. ekspert ds. UE Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Rzeszowie, współpracuje również z Europe Direct w Gdańsku. Dwa lata był rzecznikiem prasowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (tj. do września 2018 roku). Wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie (2016-2019). W latach 2013-2016 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, wcześniej przez blisko 7 lat – dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, działającego pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pełnił także funkcje: członka Krajowej Sieci Tematycznej ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (2010-2013), trenera akredytowanego Krajowego Ośrodka EFS (2008-2010), członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu (2007-2009) oraz koordynatora naukowego kierunku studiów „Zarządzanie projektami” 2012/2013. Do tej pory głównie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przeprowadził blisko 2 tys. godzin zajęć ćwiczeniowych, warsztatowych i konwersatoriów w kilku obszarach tematycznych głównie z zagadnień Unii Europejskiej oraz polityki międzynarodowej i zarządzania (m.in. przedmioty takie jak: Integracja Polski z UE, Warsztaty europejskie, Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne, Finansowanie rozwoju regionalnego, Służba i polityka zagraniczna, Przedsiębiorczość innowacyjna). Autor i współautor ponad 20 publikacji i opracowań z zakresu zagadnień związanych z integracją europejską i kwestiami międzynarodowymi, uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów z zakresu zagadnień UE, w tym jako prelegent i prowadzący. Współrealizator kilkudziesięciu projektów granatowych finansowanych ze środków budżetowych (krajowych i europejskich), zarówno jako pracownik na szczeblu bezpośredniej realizacji, jak i zarządzania projektem.